Cupa sponsorilor

Cupa sponsorilor 2011 (sau Cursa Rățuștelor mari)

(Regulament in fomat pdf)

Ce este Cursa rățuștelor?

Cursa răţuştelor este un eveniment comunitar de divertisment socio-cultural şi caritabil, având ca scop principal promovarea familiei şi a spiritului participativ în rândul membrilor comunităţii, implicând toţi actorii comunitari, de la copii şi familie, până la şcoală, societăţi comerciale şi alte instituţii. 

Evenimentul se desfăşoară în două etape, prima fiind etapa pregătitoare, între 01.04-03.06 şi a doua etapă, cea de realizare efectivă a evenimentului, în data de 04 iunie, în săptămâna dedicată copilului şi familiei, când, la prima secţiune, intitulată ”Cupa sponsorilor”, o competiţie a răţuştelor mari, oferite de sponsori grădiniţelor, şcolilor, grupurilor asociative de copii şi tineri, vor aduce primele două premii: ”Răţuşca cea frumoasă” şi ”Răţuşca cea rapidă”. În secţiunea a doua, 5000 de răţuşte (mici) adoptate de familii, în perioada de pregătire, vor fi lansate la apă, pe un traseu amenajat pe Crişul Repede, în centrul oraşului. Părinţii răţuştelor câştigătoare vor fi răsplătiţi pentru gestul caritabil cu multe premii în bani şi produse. De asemenea, alte activităţi asociate, cum este Ștafeta Ciclistă Rotary, vor completa surprizele evenimentelor prin tombola proprie.

Cursa răţuştelor, ca atracţie principală pentru copii, tineri şi familie, pe lângă oferirea unui eveniment socio-cultural de agrement, care include activităţi în aer liber, cu jocuri pentru copii, ştafetă ciclistă, concertul fanfarei militare, muzică populară oferită de elevii liceului de artă şi expoziţii diverse, este şi un instrument de conştientizare publică privind teme diverse.

Temele de conştientizare publică pentru anul 2011, puse în lumină de acest eveniment sunt:
1. Promovarea performanţei în educaţiei. Cursa răţuştelor premiază cele mai bune rezultate la învăţătură obţinute de o clasă de elevi din Oradea, înscrisă în competiţia ”Clasa anului”; Premiul constă în oferirea unui fond de premiere colectat in cadrul Cursei ratustelor;
2. Sprijinirea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi din comunitatea noastră – fondul cursei răţuştelor colectat pentru această secţiune va fi oferit pentru sprijinirea centrelor sociale din reţeaua Evantai. Detalii privind beneficiarii pot fi găsite pe pagina web a cursei.

 

Unde și când va avea loc Cursa rățuștelor?
Cursa propriu zisă va avea loc pe un traseu amenajat de pe Crişul Repede, pe porţiunea dintre Podul Intelectualilor (podul pietonal de lângă restaurantul ”The Bridge”) şi Podul Ferdinand (din faţa Primăriei Oradea), iar activităţile de agrement şi socio-culturale se vor desfăşura pe platoul din faţa Primăriei Oradea (parcarea auto din spatele statuii lui Mihai Eminescu), sâmbătă, 4 iunie 2010, începând cu orele 17. Ștafeta Ciclistă Rotary începe la ora 16, pe un traseu comunicat pe pagina web a cursei răţuştelor. Expoziţiile şi spaţiile de joacă sunt disponibile vizitatorilor începând cu ora 12.

Ce este Cursa sponsorilor?
În cadrul secţiunii ”Cursa sponsorilor” participă răţuştele mari, care vor fi adoptate fie de către persoane fizice, dar mai ales de către societăţi comerciale, instituţii şi asociaţii, care pot crea propria campanie de responsabilizare socială pentru o cauză comunitară, asociind imaginea propriei companii unui demers în folosul comunităţii. Colectivul societăţii adoptive va decora răţuşca mare cu însemnele societăţii, sau pe o temă liberă, pentru ca mai apoi să o prezinte în competiţiile ”Răţuşca cea frumoasă” şi ”Răţuşca cea rapidă”, cuprinse în această secţiune, care va avea loc pe scena evenimentului, unde răţuşca este aşteptată împreună cu echipa adoptivă şi susţinătorii acesteia. Pentru împlinirea demersului comunitar asumat de societatea adoptivă, aceasta va adopta răţuşca mare contra sumei de 500 lei şi adiţional, va putea creşte acest fond umanitar prin adoptarea de rățuște mici, vânzând bilete de tombolă la cursa răţuştelor mici, contravaloarea acestora intrând în fondul umanitar deschis de societatea adoptivă pentru cauza comunitară pe care doreşte să o susţină aceasta.

Pentru pregătirea răţuştei mari, o a doua posibilitate este de a cere ajutorul unei grupe de grădiniţă, de elevi, sau un grup de din cadrul unei organizații care vor decora raţuşca (organizatorii pot facilita această colaborare). Astfel asociaţi o grupă de copii demersului dumneavostră comunitar şi puteţi creşte numărul spectatorilor şi aveţi un multiplicator de nădejde la cumpărarea biletelor de adopţie pentru cursa principală a răţuştelor, care va urma ”Cupei sponsorilor”. 
Societatea adoptivă va  primi pentru echipa proprie 10 bilete gratuite pentru participare la tombola cursei răţuştelor.

De ce să particip la ”Cupa sponsorilor”?
Răţuştele galbene sunt un adevarat magnet care atrage un public divers, cu precădere copii şi familia acestora, creând o mişcare civică de masă care poate creşte semnificativ imaginea de responsabilitate socială a companiilor. Cupa sponsorilor oferă posibilitate deschiderii societăţilor comerciale către comunitate, a prezentării acestora unui public larg, cu cheltuieli modice, care în plus sunt ”capitalizate” în domeniul umanitar.
Cupa sponsorilor este astfel un cadru ideal pentru dumneavoastră şi societatea dumneavoastră de a cunoaşte sponsori şi reprezentanţi din mass-media şi de a cultiva relaţiile existente prin Programul de promovare oferit de această iniţiativă.
Câştigatorul cupei sponsorilor va fi dat publicităţii în deschiderea cursei răţuştelor mici, moment de maximă atenţie din partea publicului, ceremonie ce implică participarea societăţii adoptive.

Ce oferă Programul de promovare a sociatăţilor adoptive?
  Programul de promovare a societăţilor include două categorii de beneficiari: 
1. Sponsori;
2. Parteneri.

     Programul de promovare a  Sponsorilor:
Sponsorul este o societate comercială, o instituţie publică sau organizaţie care doreşte să adopte cel puţin o răţuşcă mare, în contravaloarea sumei de 500 lei şi o dedică unei cauze umanitare recomandată de Cursa răţuştelor (vezi lista beneficiarilor la http://www.cursaratustelororadea.ro/beneficiari), sau unei cauze iniţiate chiar de sponsor, completând astfel lista beneficiarilor.

Sponsorul poate alege unul sau mai multe beneficii dintre cele care urmează:
- primeşte o răţuşcă mare pentru a o putea personaliza aşa cum este precizat mai sus; răţuşca este postată în expoziţia evenimentului, cu posibilitate de câştigare a competiţiei specifice acestei categorii;
- utilizarea de banere personalizate pe scena şi în perimetrul destinat evenimentului;
- standuri proprii cu materiale şi produse promoţionale şi expoziţii de prezentare fără vânzare;
- fluturaşi de promovare anexaţi la biletul concurs sau distribuiţi în cadrul evenimentului la standurile proprii;
- logo pe pagina web a evenimentului, cu link la pagina dumneavoastră;
- articol propriu pe pagina web a cursei răţuştelor;
- sponsorul înmânează premiul echipei de copii care câştigă competiţia „Răţuşca cea frumoasă”, în cazul în care a oferit răţuşca adoptată de companie unei grădiniţe, şcoli sau unei organizaţii spre a o pregăti pentru concurs;
- activităţi recreative proprii, personalizate, spaţii de joacă, atracţii pentru copii şi tineri;
- 10 bilete la cursa rățuștelor mici;
- alte instrumente propuse de sponsor;

     Programul de promovare a  partenerilor:
Partenerul este o sociatate comercială, o instituţie sau o organizaţie non-profit care oferă sprijin pentru organizarea evenimentului prin: produse pentru premii, servicii gratuite și/sau sprijin financiar pentru organizarea și promovarea evenimentului, cu sume care depășesc valoarea de 1000 de lei. Partenerului i se oferă aceleași beneficii ca în cazul sponsorilor, la acestea adăugându-se următoarele beneficii, la alegere, înregistrate de organizator până la data de 20 aprilie 2011 (când sunt tipărite materialele publicitare finale):
- material publicitar tiparit pe verso-ul biletului de concurs (maxim 500 de bilete);
- răţuşte suvenir (achiziţionale de particianții la eveniment), care au imprimate logo-ul sponsorului; răţuştele cu diametru de cca.6cm, realizate din plastic (maxim 200 exemplare);
- prezenţa cu logo pe materialul promoţional postat pe un tramvai;
- poate oferi tricouri personalizate cu elemente de identitate vizuală ale partenerului, la care organizatorul poate adăuga sigla evenimentului. Tricourile vor fi purtate de echipa de voluntari ai evenimentului, cca.50 de persoane);
- alte produse de promovare, la care se adaugă însemnele evenimentului, care vor fi valorificate în beneficiul fondului umanitar (ex.șepcuțe, tricouri, genți, jucării personalizate, etc);
- alte instrumente propuse de sponsor;

Procedura de înscriere și alte precizări
Sponsorul contactează organizatorul fie direct, fie prin intermediul partenerului sau a unui grup de copii, reprezentat de o grădiniță, școală sau organizație nonprofit. 
Organizatorul oferă sponsorului spre adopție o rățușcă mare sau mai multe, în contravaloarea sumei de 500 de lei/rățușcă, iar pentru fiecare rățușcă adoptată mai primește 10 bilete de adopție pentru un număr de 10 rățuște mici pentru cursa principală, bilete înscrise la tombola cursei.

Se încheie contractul de sponsorizare, incluzând pe lângă suma oferită și clauzele privind facilitățile alese, cauza sprijinită, grupul de copii asociat, în cazul în care se dorește colaborarea cu un gru de copii.

Sponsorul participă la eveniement conform celor expuse în prezentul material și în contractul de sponsorizare.

Valoarea de 500-1000 RON reprezintă pentru sponsori o sumă rezonabilă care aduce o contravaloare enormă cauzei sociale promovată de eveniment. Prin această sponsorizare serviţi şi scopul caritabil al acestui eveniment, în plus veţi face nişte copii fericiţi şi totodată promovaţi sentimentul de apartenenţă al angajaţilor dumneavoastră, prin participarea la concurs cu răţuşca firmei - şi la un posibil câştig al cursei - ei identificându-se cu această raţuscă şi implicit cu firma care o reprezintă.

Răţuştele mari rămân la organizator pentru ”expunere în Galeria Cursei Rățuștelor”.

Organizatorul va gestiona fondul umanitar creat prin acest eveniment (sume rezultate din adopția rățuștelor mari, a rățuștelor mici, tombola Cursei Cicliste Rotary, valorificarea produselor de promovare a evenimentului) și le va utiliza strict pentru scopul declarat și doar 10% din fond poate fi folosit pentru cheltuieli de organizare.

Organizatorul va publica un raport detaliat al evenimentului pe pagina web a cursei și prin materiale de presă specifice.

Ne-am bucura nespus să vă putem număra printre sponsorii și partenerii acestui eveniment socio-cultural de responsabilizare socială. 

 

Cupa sponsorilor 2010

Ce este ”Cursa răţuştelor mari”, numită ”Cupa sponsorilor”? 

(Regulament in fomat pdf)

   În cadrul acestui concurs răţuştele mari vor fi adoptate de către societăţi comerciale, instituţii, asociaţii sau persoane fizice şi vor fi lansate pe Crişul Repede, în cadrul concursului răţuştelor mari – cupa sponsorilor, care este precedată de cursa răţuştelor (5000 de răţuşte mici).
  Firma dumneavoastră poate să decoreze împreună cu colectivul instituţiei dumneavoastră o raţuşcă mare, sau poate, ca alternativă de implicare comunitară, să ceară ajutorul unei grupe de grădiniţă sau de elevi, pentru decorarea răţuştei (organizatorii pot facilita această colaborare). Astfel, puteţi creşte numărul spectatorilor şi aveţi un multiplicator de nădejde la cumpărarea biletelor de adopţie pentru cursa principală a răţuştelor, care va urma cupei sponsorilor. În plus se pun la dispoziţie bilete de participare pentru colectivul firmei dumneavoastră, respectiv pentru grupul de copii implicaţi.
    La concursul răţuştelor mari se vor folosi aşa numitele BIGDUCKS (vezi pozele de pe verso).

 

De ce să participați la ”Cupa sponsorilor”?

     Răţuştele galbene sunt un adevarat magnet pentru public şi atrag un public care include toate categoriile de vârsta. Cupa sponsorilor capată astfel statutul de platformă de start a evenientului, prin intermediul căreia puteţi să vă prezentaţi firma şi proiectele unui public larg, cu investiţii şi implicări modice.
     Cupa sponsorilor este astfel un cadru ideal pentru dumneavoastră şi firma dumneavoastră de a cunoaşte sponsori şi reprezentanţi ai mass mediei, respectiv de a cultiva relaţiile existente.
     Câştigatorul cupei sponsorilor va fi dat publicităţii înaintea numirii câştigătorului cursei principale, moment de maximă atenţie din partea publicului.

Ce instrumente de promovare oferă ”Cupa sponsorilor”?

 1. Răţuşcă mare personalizată cu însemnele firmei sau fără însemnele firmei, prin dialog cu o şcoală; răţuşca este postată în expoziţia evenimentului, având posibilitatea de câştiga  competiţia specifică acestei categorii;
 2. Utilizarea de banere personalizate pe scena evenimentului, şi pe traseul de competiţie a răţuştelor: cutia de lansare, traseu pe râul Crişul Repede care va fi prevăzut cu cordeline transversale pentru suspendarea de banere;
 3. Material publicitar tipărit pe verso-ul biletului de concurs (5000 de bilete)
 4. Răţuşte suvenir (achiziţionate de participanţi), care au imprimate logo-ul sponsorului; răţuştele cu diametru de cca. 6cm, sunt fluorescente şi sunt realizate din plastic;
 5. Tricouri de eveniment, cu sigla cursei şi a sponsorului (purtate de echipa de voluntari ai evenimentului, cca.50 de persoane);
 6. Standuri proprii cu materiale şi produse promoţionale şi expoziţii de prezentare fără vânzare;
 7. Fluturaşi de promovare anexaţi la biletul concurs;
 8. Prezenţa cu logo pe materialul promoţional postat pe un tramvai, pentru sponsorii parteneri (cu înscriere până la data de 14 mai);
 9. Logo pe pagina web a evenimentului, cu link la pagina dumneavoastră;
 10. Activităţi recreative proprii, spaţii de joacă, atracţii pentru copii şi tineri;
 11. Alte instrumente propuse de sponsor.

Spoturi